Bebeğin Yüz ve Boyun Ultrasonoğrafik Değerlendirilmesi

Fetüsün yüzünün ve boynunun ultrason muayenesi

Yüzün anatomik resmi düzensiz olduğu yani tümsekler ve çöküntüler olduğu için değerlendirilmesi zordur. Bu nedenle yüzün birçok farklı alanda incelenmesi daha başarılı ve doğru bilgilere ulaşmayı kolaylaştıracaktır.

A. Eksen planı:
Aksiyel düzlemde ventral yaklaşımla tüm yüz ve boyun, lateral yaklaşımla göz çukurları (göz çukurları) değerlendirilir.
B. Karın boşluğuna yaklaşırken görünen organlar:
*Yörünge (göz yuvası)
* Orbita tabanı ve maksilla (çene)
* Mandibula ve alveolar sırt
* Dil ve yutak
* Çene ve alt alveol çıkıntısı
* Tiroid
C. Yanal yaklaşımda görülen organlar
* Yörüngeler
* Yay planı:
Midsagittal bölümde yüz hatları izlenir.
Kulak parasagital bölümde değerlendirilir.

D. Koronal düzlem:
* Yüz ve damak kemiklerini değerlendirin.

E. Eğik plan:
* Koronal kesitte olduğu gibi dudak ve damak kemikleri değerlendirilir.

Fetal yüz ve boyunun ultrasonla değerlendirilmesinde kullanılan plana göre ilgili anatomik bozukluklar saptanacak ve bunlar aşağıdaki başlıklara göre değerlendirilecektir.
– Yörünge ve kulak anormallikleri
* Anoftalmi (göz yok) – mikroftalmi (küçük)
* Katarakt
* Hipotelorizm (yakın göz yuvaları)
* Hipertelorizm (gözler arasındaki mesafe)
* Orbital kitle (orbital kemik veya yumuşak doku kisti)

– Kulaklarla ilgili kusurlar
* Küçük kulaklar (mikrotia) ve agenezis = Yok (anotia)
* Düşük kulaklar (melotia)
* Displastik kulak: melotia, polytia (yapı, deformasyon)
* Kulak çevresi, yani kulak kepçesi (çıkıntı) ve içi boş (temiz)
* Kulak kusurları ile ilişkili sendromlar

– kafatası (kafa) ile ilgili anomaliler.
* Ön kafa
* Kraniosinostoz

– Burun ile ilgili kusurlar
* Burun kemiği yok
* Hipoplastik (gelişmemiş) burun kemikleri
* Ön kalınlık
* Nazal (gözyaşı kanalı) kanal kistleri
* Hortum, alkol ve bir burun deliği (burun deliği)

– Dudak, damak-dil-yutak ile ilgili anormallikler
* Yarık damak ve yarık dudak
* Macroglossia (büyük dil), microglossia (küçük dil), glossoptoz

– Çene ve ağız ile ilgili anormallikler
* Mikrognati
* Retrognati
* Tümörler ve kitleler

– Boyun ile ilgili rahatsızlıklar:
* Göğüs kıvrımlarında (ense kalınlığı) artış
* Omurga ipliği
* Kistik higroma, lenfanjiyom
* Meningosel, ensefalosel
* Laringeal atrezi (trakea yok)
* teratom
* Tiroid bozuklukları/guatr
* KAOS (doğuştan hava yolu tıkanıklığı sendromu)