GEBELİĞİN SONLANDIRILMASINDA YASAL UYGULAMALAR

HAMİLELİĞİN SONLANDIRILMASI
Ülkemizde 10 haftaya kadar olan yasal gebelikler isteyerek sonlandırılmaktadır.
Yasal olarak 18 yaşını doldurmuş bir kadın, izin aldıktan sonra evlenirse, kocasının imzasını alarak taşınma formunu doldurması gerekir.
18 yaşından küçük kişiler için tahliye işlemi veli veya velisinin imzası ile gerçekleştirilir.
İddat süresi içinde hem karı hem de kocanın rızası ile gebelik sonlandırılabilir.
7 haftaya kadar olan gebelikler menstrüel düzenleme ile, 7-10 haftalık gebelikler ise lokal anestezi altında dilatasyon küretaj ve vakum aspirasyon ile boşaltılır. Hasta bir hafta içinde kontrole gelir.