Gebelik Testi Nedir?

Hamilelik testi, hamile olduğundan şüphelenen kadınların şüphelerini gidermek için tasarlanmış bir testtir. Hamilelik testleri hamile kadınlar tarafından veya tıbbi bir ortamda yapılabilir.

Hamilelik şüphesi olan kadınlar için bu testler hem kan hem de idrarla yapılabilir. Kan ve idrar testleri, hamileliğin iyi haberi olan HCG hormonunu arar. Bu hormona hamilelik eşdeğeri diyebiliriz.

Hamilelik testleri için sabah idrarı tercih edilir. Bir diğer gebelik testi yöntemi de kandaki HCG hormonudur. Pozitif bir test sonucu hamileliği gösterir. Kadınlar, birkaç semptom ortaya çıktıktan sonra bu testleri yapmayı tercih ederler. Annelik onları çok mutlu edeceği için bu testleri isteyerek yapan insanlar var. Ve bu testler kadınlar üzerinde zorunlu testler değildir.

Özetle gebelik testi, gebeliğin varlığını kanıtlayan bir testtir. Anne adayları bu testi önce evde kendileri yaparlar. Bu analizin sonuçlarına göre anne adayları hamile kalmak isteyip istememelerine göre mutlu ya da üzgündür. Bu nedenle bu test anne adayları için bir sevinç kaynağı olabilir. Bu testi önce evde yapıyorlar. Her eczanede bulunan bu gebelik testi anne adayları tarafından evde idrar kullanılarak yapılır. Sonuç olumlu veya olumsuz olabilir. Çift çizgi pozitiftir, yani hamilelik anlamına gelir ve tek bir çizgi negatiftir, yani hamilelik yoktur.

Hamileler bu testi doğru yaparlarsa test sonuçları %90 doğrudur. Bu testlerin sonuçları nasıl belirlenir diye sorarsanız, bu idrar testinde idrarda HCG hormonu saptanırsa gebelik vardır, yoksa gebelik olmaz. Bu testler için sabah idrarı tercih edilmelidir. Başka bir test, hastane ortamında kandır. Benzer şekilde kanda HCG hormonu tespit edilirse pozitif gebelik durumu vardır. HCG hormonu yoksa negatiftir yani gebelik durumu yoktur. Bu testin sonuçları %98 doğrudur.