Hakkımda

Merhaba ben Sevtap Hamdemir Kılıç, 1970 kayseri doğumluyum.İlk,orta ve lise eğitimimi Ankara”da tamamladım.1986-1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimi tamamladım.Hemen ardından 1997 yılında Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimimi tamamlayarak uzman hekim olarak göreve başladım.2004 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embryoloji Anabilim Dalında Embryoloji alanında doktora eğitimimi tamamladım.Bu yolla tüpbebek uygulamaları ve gelişimi konusunda binlerce hastaya faydalı olabilme şansım oldu.Sağlık Bakanlığı Yardımcı Üreme Teknikleri Sertikasyon Programlarını hem kadın hastalıkları ve doğum hemde tüpbebek labratuvar(Embryoloji -Androloji) uygulamalarında her iki  egitim programınıda  tamamladım ve bu nedenle ZTB tüp bebek labratuvarı Eğitim sorumluluğu görevinde bulundum. Ardında   Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde  infertilite-tüpbebek kliniklerinde çeşitli görevlerde  çalıştım. 2010 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent ünvanını kazandım.2011 yılında Perinatoloji alanında yapmış olduğum çalışmalar nedeniyle  Yüksek Riskli Gebelikler Uzmanı olarak atandım.


2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Profosör olarak akademik kadroya katıldım.Çalıştığım her kurumda sayısız hastaya tüpbebek uygulamaları  ve riskli gebelikler alanında fayda sağlamaya çalıştım.Meslek hayatım boyunca sayısız gebe takibi,binlerce tüpbebek uygulaması,aşılama,amniosentez , jinekolojik ameliyatlar yaptım.Günümüzde teknolojik imkanlardaki artışlar nedeniyle robotik ve laporoskopik cerrahi teknkleri hastalarımla buluşturdum. İnfertilite ve perinatoloji alanında yurt içi ve yurtdışı yüzlerce bildiri ve sözlü sunumlarda bulundum beraberinde pek çok toplantıda görev aldım .

Çeşitli yurtdışı dergilerde yayınlanmış ve kabul görmüş  100 den fazla uluslararası makalem mevcuttur.Ayrıca şu anda Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği yapmakta olup, Medicana International Ankara Hastanesi’nde ise Tüp Bebek Ünite Sorumlu Hekimi olarak görev yapmaktayım.

Aldığı Ödüller

1 . Neşe Lortlar, Sevtap Kılıç, Tuncay Peker, Suna Ömeroğlu, Deniz Erbaş, H.Hamdi Çelik, Ayhan Korkmaz, İlhan Tatar, Yalnızca Progesteron içeren kontraseptiflerin Rat uterus ve overindeki uzun süreli etkilerinin değerlendirilmesi. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planması Kongresi, 2009

Sözlü Bildiri ile İkincilik Ödülü

2.Özlem Moraloğlu,Hatice Işık, Sevtap Kılıç,Uğurkan Erkayıran,Muzaffer Çaydere,Hüseyin Üstün,Sertaç Batıoğlu Bevacizumab “ın rat uterın adhezyon modelınde postoperatif adezyon oluşumunu engellemedeki rolü ve bu etkinin vasculer endothelial büyüme faktörü ve Ki-67 expresyonu ile ilişkilendirilmesi 10 .Ulusal Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi

Sözlü Bildiri ile Birincilik Ödülü

Tamamladığı Görevler

Görev UnvanıGörev YeriYıl
Ast.Dr.Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi1992-1997
Uzm DrAnkara Eğitim ve Araştırma Hastanesi1997-2001
Uzm DrDr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi2001-2009
Doc.DrDr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi2010-11
Doc.Dr.Hacettepe Kastomonu Tip Fakultesi Kadin Dogum A.B.D2013-

İdari Görevler : Üremeye yardımcı Yöntemleri egitim sertifikaları (KDU;000211-2005 036 ve EMB-000124-2005-004) nedeniyle  ÜYTE sözlü sınav jüri üyeliği ve embriyoloji labratuvar sorumluluğu

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk jinekoloji Derneği

TSRM  Üreme Sağlığı ve infertilite derneği

Histoloji Embryoloji Derneği

Üreme Tıbbı Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Peker T, Omeroglu S, Hamdemir S, Celik H, Tatar I, Aksakal N, Turgut HB.Three-dimensional assessment of the morphology of the umbilical artery in normal and pre-eclamptic placentas. J Obstet Gynaecol Res. 2006 Oct;32(5):468-74

A2.  Sevtap HK, Aral AM, Sertac B.An early diagnosis and successful local medical treatment of a rudimentary uterine horn pregnancy: a case report Arch Gynecol Obstet. 2007 Apr;275(4):297-8. Epub 2006 Sep 7

A3.Kilic S, Evsen M, Tasdemir N, Yilmaz N, Yuksel B, Dogan M, Batioglu S. Follicular fluid vascular endothelial growth factor and tumour necrosis factor alpha concentrations in patients with endometriosis undergoing ICSI. Reprod Biomed Online. 2007 Sep;15(3):316-20

A4. Moraloglu O, Kilic S, Karayalçin R, Yuksel B, Tasdemir N, Işik A, Ugur M. Comparison of GnRH agonists and antagonists in normoresponder IVF/ICSI in Turkish female patients. Adv Ther. 2008 Mar;25(3):266-73

A5. Kilic S, Hatipoglu T, Erdogan D, Elmas C, Yuksel B, Tasdemir N, Yilmaz N, Batioglu S. Impact of high levels of progesterone on alpha(1)-integrin distribution in the endometrium of patients with unexplained infertility Acta Histochem. 2008;110(5):363-70. Epub 2008 Apr 2

A6. Yuksel B, Kilic S, Akin Su F, Tasdemir N, Uzunlar O, Mollamahmutoglu L. What should the management of incest pregnancies be? An ethical view presented via three cases. Reprod Biomed Online. 2008;17 Suppl 3:52-4.

A7. Yilmaz N, Pektas M, Tonguc E, Kilic S, Gulerman C, Gungor T, Mollamahmutoglu L. The correlation of plasma homocysteine with insulin resistance in polycystic ovary syndrome. J Obstet Gynaecol Res. 2008 Jun;34(3):384-91.

A8. Tuncay G, Kilic S, Yuksel B, Elmas C, Lortlar N, Erdogan D, Ozogul C. Heterogeneous appearance of VEGF (vascular endothelial growth factor) immunopositivity in cyst capsules of endometrioma. Acta Histochem. 2009;111(1):61-7. Epub 2008 Jun 16

A9. Kilic S, Moraloglu O, Yuksel B, Ozaksit G, Tasdemir N, Dogan M. IL-18 and IL-18 binding protein concentrations in serum and ovarian follicular fluid do not affect in vitro fertilization outcomes in obese, overweight, and non-obese patients J Reprod Immunol. 2009 Jan;79(2):211-4. Epub 2008 Dec 20.

A10. Kilic S, Tasdemir N, Lortlar N, Yuksel B, Budak G, Batioglu S.Vascular endothelial growth factor (VEGF) and inducible nitric oxide synthase (iNOS) immunoreactivities in rat ovaries and uterine tubes after tubal ligation: a controlled immunohistochemical study. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008 Dec;13(4):431-7

A11. Kilic S, Lortlar N, Bardakci Y, Ozdemir E, Yuksel B, Ozturk U, Budak G, Dogan M. Caspase-3 and VEGF immunopositivity in seminiferous tubule germ cells in cases of obstructive and non-obstructive azoospermia in smokers versus non-smokers. J Assist Reprod Genet. 2009 Jan;26(1):57-63. Epub 2008 Dec 24

A12. Nafiye Y, Sevtap K, Muammer D, Emre O, Senol K, Leyla M. The effect of serum and intrafollicular insulin resistance parameters and homocysteine levels of nonobese, nonhyperandrogenemic polycystic ovary syndrome patients on in vitro fertilization outcome. Fertil Steril.2010 Apr;93(6):1864-9. Epub 2009 Jan 26.

A13.Yilmaz N, Kilic S, Kanat-Pektas M, Gulerman C, Mollamahmutoglu L. The Relationship between Obesity and Fecundity  Journal Of Women’s Health (Larchmt). 2009 May;18(5):633-6.

A14. Özlem Moralıoğlu Üçkardeşler, Sevtap Kılıç, Gülnur Özakşit, Çiğdem Kunt, Ayça Işık, Beril Yüksel, Leyla Mollamahmutoğlu Serum and Follicular Fluid Human Chorionic Gonadotropin Levels are Correlated With Body Mass Index Rather Than the Route of Administration of Purified hCG in ART Cycles. Turk J Med Sci 2009; 39 (1)

A15. Yilmaz N, Sahin I, Kilic S, Ozgu E, Gungor T, Bilge U, An Assesment of predictivity of preoperative serum Ca 125 in the diferantial diagnosis of the uterine liomyoma and uterine sarcoma in Turkish female population.Eur.J.Gyneac.Oncol. 2009;30(4):412-4.

A16. Kilic S, Tasdemir N, Yilmaz N, Yuksel B, Gul A, Batioglu S The effect of anti-thyroid antibodies on endometrial volume, embryo grade and IVF outcome.Gynecol Endocrinol. 2008 Nov;24(11):649-55.

A17. Kilic S., Yuksel B., Doganay M., Bardakci  H., Akinsu F., Uzunlar O., Mollamahmutoglu L. The effect of levonorgestrel-releasing intrauterine device on menorrhagia  in women taking anticoagulant medication after cardiac valve replacement, Contraception 2009 Aug;80(2):152-7. Epub 2009 Mar 31.

A18. Kilic S, Yuksel B.,Ozdemir E ,Yesilyurt A.,Taşdemir N ., Keskin I., Dogan M.  Assisted reproductive treatment (ART) applications in men with normal phenotype but      45,X/46,XY mosaic karyotype: Clinical and genetic perspectives.Taiwan Assosiation of Obstetric and Gynecology [Epub ahead of print]  Accepted  14 October  2008

A19. Kilic S., Yılmaz N., Erdogan G. , Aydın M., Nicel T.,  Doganay M., Batioglu  S. Effect Of Non-Oral Estrogen On Metabolic Syndrome Risk Markers In Early Surgical Menopausal Women, Climacteric 2009 Jul 8:1-8.  [Epub ahead of print] Accepted 8 April 2009

A20. Doganay M, Iskender C, Kilic S, Karayalcin R, Moralioglu O, Kaymak O, Mollamahmutoglu L Treatment approaches in tubo-ovarian abscesses according to scoring system.Bratisl Lek Listy. 2011;112(4):200-3.

A21. Kilic S, Yuksel B, Yilmaz N, Ozdemir E, Ozturk U, Ceylaner S, Dogan M.

Severe Oligozoospermia Or Azoospermia With Azf Microdeletions And Its Effects On Icsi The Iranian Journal of Reproductive Medicine (IJRM) Vol.7. No.2. pp: 79-84, Spring 2009

A22. Yilmaz N, Kanat-Pektas M, Kilic S, Gulerman C Medical or surgical abortion and psychiatric outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010 Jun;23(6):541-4.

A23. Uvuz F, Kilic S, Yilmaz N, Tuncay G, Cakar E, Yuksel B, Bilge U.Relationship between preterm labor and thrombophilic gene polymorphism: A prospective sequential cohort study.

Gynecol Obstet Invest. 2009;68(4):234-8. Epub 2009 Sep 17

A24. Zulfıkaroglu E, Isman F, Payaslı A, Kılıc S, Kucur M, Danısman N. Plasma visfatin levels in preeclamptic and normal pregnancies. Arch Gynecol Obstet 2010 Jun;281(6):995-8. Epub 2009 Jul 29

A25. Yilmaz B, Sucak A, Kilic S, Aksakal O, Aksoy Y, Lortlar N, Sut N, Gungor T. Metformin regresses endometriotic implants in rats by improving implant levels of superoxide dismutase, vascular endothelial growth factor, tissue inhibitor of metalloproteinase-2, and matrix metalloproteinase-9. Am J Obstet Gynecol. 2010 Apr;202(4):368.e1-8. Epub 2009 Dec 29

A26.Yilmaz B,Ozat M,Kilic S,Gungor T,Aksoy Y,Lortlar N,Sut N,Aksakal OlAtorvastatin causes regression of endometriotic implants in a rat model Reproductive Medicine Online 2010 Feb;20(2):291-299Acepted 5 May 2009

A27. Lortlar N,Kilic S,Bardakci Y, Budak G, Omeroglu S Immunohistochemical Evaluation of Pecam-1 (CD-31) and Icam-3 (CD-50) in Preeclamptic Placenta Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(5):1131-6

A28. Doğanay M, Kilic S, Yilmaz N.Long-term effects of extracorporeal magnetic innervations in the treatment of women with urinary incontinence: results of 3-year follow-up. Arch Gynecol Obstet.. 2010 Jul;282(1):49-53. Epub 2009 Oct 16.

A29. Eser A,Zulfikaroglu E,Eserdag S,Kilic S ,Danisman N,Predictive Value of Middle Cerebral Artery to Uterine Artery Pulsatility Index Ratio In Preeclampsia.Arch Gynecol Obstet.

2010 Sep 2. [Epub ahead of print]

A30. Kilic S, Yilmaz N, Zülfikaroglu E, Sarıkaya E, Kose K, Topcu O, Batioglu S.Obesity alters retrieved oocyte count and clinical pregnancy rates in high and poor responder women after in vitro fertilization. Arch Gynecol Obstet. 2010 Jul;282(1):89-96. Epub 2010 Jan 22.

A31. Lortlar N, Kilic S, Peker T, Zulfikaroglu E, Omeroglu S, Erbas D, Celik HH, Kormaz A, Tatar I.The long-term effects of progesterone-only contraceptives on endometrium and ovary in rats.Arch Gynecol Obstet. 2010 Jun;281(6):1051-9. Epub 2010 Jan 19

A32. Yılmaz N, Kılıç S,  , Madendağ Y, Özgün A,Özaksit G , Batioğlu S Endometrial parameters in IVF and IUI administration on elderly women Turk J Med Sci  2010; 40 (1):1-6

A33. Sarıkaya E, Deveer R,  Kılıc S , Batıoglu S Ongoıng twın pregnancy ın an obese, polycystıc patıent wıth early crıtıcal ovarıan hyperstımulatıon syndrome and severe lıver dysfunctıon.Turkiye Klinikleri J Med Scı Acepted 2010 ,2012;32(1)226-230

A34. Kilic S, Yilmaz N, Zulfikaroglu E, Erdogan G, Aydin M, Batioglu S Inflammatory-metabolic parameters in obese and nonobese normoandrogenemic polycystic ovary syndrome during metformin and oral contraceptive treatment. Gynecol Endocrinol. 2011 Sep;27(9):622-9. Epub 2010 Nov 25. 2010 Nov 25.

A35. Moraloglu O, Işık H, Kılıç S, Sahin U, Caydere M, Ustün H, Batıoglu S. Effect of bevacizumab on postoperative adhesion formation in a rat uterine horn adhesion model and the correlation with vascular endothelial growth factor and Ki-67 immunopositivity. Fertil Steril. 2011 Jun 30;95(8):2638-41. Epub 2011 Mar 9.2011 Mar 8.

A36. Kunt C, Ozaksit G, Keskin  Kurt R, Cakir  Gungor AN, Kanat-Pektas M, Kilic S, Dede A.  Anti-Mullerian hormone is a better marker than inhibin B, follicle stimulating hormone, estradiol or antral follicle count in predicting the outcome of in vitro fertilization. Arch Gynecol Obstet. 2011 Jun;283(6):1415-21. Epub 2011 Mar 29

A37.Islimye M, Kilic S, Zulfikaroglu E, Topcu O, Zergeroglu S, Batioglu S .Regression of endometrial autografts in a rat model of endometriosis treated with etanercept.Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 Nov;159(1):184-9. Epub 2011 Jul 7.

A38. Isik H, Moraloglu O,  Kilic S, Seven ,Caydere M,Batioglu S  Recombinant Humanized Monoclonal Antibody for Treatment of Endometriozis in a Rat Model  Journal of Endometriozis 2011; 3(3): 143 – 150

A39. Kilic S, Yuksel B, Lortlar N, Sertyel S, Aksu T, Batioglu S.Environmental tobacco smoke exposure during intrauterine period promotes granulosa cell apoptosis: a prospective, randomized study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Apr 24. [Epub ahead of print]

A40.Tasdemir N, Kilic S, Lortlar N, Yuksel B, Goker U, Ozaksit G Time dependent influence of etonogestrel on the caspase-3 immunoreactivity and apoptotic indexes of rat uterus and ovaries.  Gynecol Endocrinol. 2012 Jun;28(6):463-7. Epub 2012 Feb 17.

A41. Anil A ,Peker T,Goktas T,Kilic S,Erbas D  Importance of acupuncture on premenstruel syndrome Clin.Exp. Obst & Gyn XXXIX vol 2 (209-213) 2012

A42. Gün Eryılmaz O  Sarıkaya E, Aksakal  FN, Hamdemir  S, Doğan M, Mollamahmutoğlu  L Ovarian Cyst Formation Following Gonadotropin-Releasing Hormone-Agonist Administration Decreases the Oocyte Quality in IVF Cycles Balkan Medical J. 2012,29 (2), 197-200

A43. Yüksel  B, Kılıç S,Alpaslan  Pınarlı F, Delibaşı T  Stem Cells for Female Fertility Preservation  Niche, 2012; 1: 21-3

A44. Kilic S, Pinarli F, Ozogul C, Tasdemir N, Naz Sarac G, Delibasi T.

Protection from cyclophosphamide-induced ovarian damage with bone marrow-derived mesenchymal stem cells during puberty.Gynecol Endocrinol. 2014 Feb;30(2):135-40. Epub 2013 Dec 6.  

A45. Seven A, Yüksel B, Kılıç S, Esen H, Keskin U, Ulubay M, Ozekinci M.Effect of injectable medroxyprogesterone acetate and etonogestrel implants on GABA-A and serotonin receptors in white and gray matter of the brain: experimental study in rats. Gynecol Endocrinol. 2014 Apr;30(4):320-4. Epub 2014 Jan 24.

A46. Kilic S, Yuksel B, Pinarli F, Albayrak A, Boztok B, Delibasi T.Effect of stem cell application on Asherman syndrome, an experimental rat model.J Assist Reprod Genet. 2014 Aug;31(8):975-82. Epub 2014 Jun 29.

A47. Yüksel B, Kilic S, Lortlar N, Tasdemir N, Sertyel S, Bardakci Y, Aksu T, Batioglu S. Environmental Tobacco Smoke Exposure during Intrauterine Period, Promotes Caspase Dependent and Independent DNA Fragmentation in Sertoli-Germ Cells. ISRN Obstet Gynecol. 2014 Mar 12;2014:170124. eCollection 2014.

A48. Goker Tasdemir U, Tasdemir N, Kilic S, Abali R, Celik C, Gulerman HC Alterations of ionized and total magnesium levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus.

Gynecol Obstet Invest. 2015;79(1):19-24. Epub 2014 Nov 19.

A49. Yilmaz B, Kilic S, Aksakal O, Ertas IE, Tanrisever GG, Aksoy Y, Lortlar N, Kelekci S, Gungor T.Melatonin causes regression of endometriotic implants in rats by modulating angiogenesis, tissue levels of antioxidants and matrix metalloproteinases. Arch Gynecol Obstet. 2014 Dec 19.

A50. Yüksel B. Gözükara I,Kucur S,Kilic S,Seven A,Keskin U,Keskin N,Delibasi T Use of Fetal Tissue as a Source of Stem Cells  Niche, 2013; 2: 36-40 • DOI: 10.5152/niche.2014.175

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. S.Hamdemir, H.Çelikkanat, S.Özcan, S.Batioğlu, H.Oral, O.Gokmen Effects of two different treatment regimens on hirsutism I.Uluslararası ve II.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 2001

B2. S.Özcan, H.Çelikkanat, S.Hamdemir, O.Gokmen The effect of Estradiol Valerat +Cyproterone acetate treatment on Lipoprotein(a) concentrations I.Uluslararası ve II.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 2001

B3. Yenicesu O, Karayalcin R, Var T, Sener B, Hamdemir S, L.Mollamahmutoglu, H.Oral  ’Recurrent’Ovarian Hyperstimulation Syndrome Complicating Spontaneous Singleton Pregnancy: A Case Report 13th World congress on invitro fertilization Assisted Reprouction &Genetics,2005

B4 Vasculer Endothelial Growth Factor in The folliculer fluid of patients who have endometriosis and undergo ICSI Evsen MS.,Dogan M, Hamdemir S, Mollamahmutoglu L, Isik A,Gokalp D, Batioglu S. (Oral Presentation)ART13th World congress on invitro fertilization Assisted Reprouction &Genetics,2005

B5. Turgut Var, Erkan Akan, Esra Aysin Tonguc, Sevtap Hamdemir, Sertac Batioglu Laparascopic approach to uncomminicating unruptured rudimentary horn pregnancy in view of a case

Abstract Kategory;Endocrinology and Reproductive Medicine P128

VII.International Congress of the Turkish-German Gynecological Association,2007

Archives Obstetric and Gynecology Supplement 1 Volume 275, 2007

B6.Ozlem Moraloglu, Sevtap Kilic, Beril Yuksel, Nicel Tasdemir, Ayca Isik, Rana Karayalcin, Mustafa Ugur Comparision of GnRh agonist and Antagonist in unselected IVF/ICSI patients

Abstract Kategory; Endocrinology and Reproductive Medicine P122VII.International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, 2007 Archives Obstetric and Gynecology Supplement 1 Volume 275, 2007

B7.Sevtap Kılıç MD, Serdar Özer MD, Alev Özer MD, Esra Tonguç MD, Sertaç Batıoğlu Prof. A CaseGangronose Vulvar Vasculitis PP 42 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine 2007

B8 Moraloglu O, Kilic S, Ozaksit G, Kunt C, Uzunlar O, Tamer T, Isik A, Mollamahmutoglu L Are there corelation between body mass index and route of administration of human chorionic gonodotropin during an invitrofertilization cycle? .(Oral Presentation 6) Fifth World Congress on Ovulation Induction 2007

B9. Kilic S, Tonguc E, Gulerman C, Buke B, Yilmaz N, Yuksel B, Var T Are basal FSH/LH values or antral follicule counts predictive in ART cycles? (Oral Presentation 7) Fifth World Congress on Ovulation Induction, 2007

B10. Yilmaz N, Kilic S, Madendag Y, Madendag I, Yuksel B, Ozgun A, Ozaksit G, Batioglu S The Predictivity of Endometrial parameters in Endometrial receptivity in IVF and IUI applications in over aged women PP 6 Fifth World Congress on Ovulation Induction, 2007

B11. Yilmaz N, Kilic S , Dogan M, Ozgun E, Kalyoncu S, Mollamahmutoglu L, The effect of serum and follicular insulin resistance Parameters and homocystein levels of non-obese, nonhyperandrogenemic Polycystic ovary syndrome patients on invitro fertilization outcome

Abstract Category: 7. Fertility Preservation (FPSIG) American Society for Reproductive Medicine 64th annual meeting,2008

B12. Karakas N, Kilic S, M.Kanat, Gulerman C, Mollamahmutoglu L The relationship obesity and fecundity 24th Annual Meeting of Eurepean Society of Human Reproduction and Embryology

Abstract Katerogory; Female Fertility :Clinical Aspects P-503 ESHRE 2008 6-9 July

B13. Sevtap Kilic MD. PhD, Nese Lortlar MD,Erkan Ozdemir MD,Beril Yuksel MD,

Suna Omeroglu,MD, Ufuk Ozturk MD, Muammer Dogan MD. Caspase-9 overexpression in seminiferous tubul germ cells in cases of obstructive and nonobstructive azoospermia Session V: Caspases Poster V, 9,Apoptosis World 2008 From mechanisms to applications,2008

B14. S. Kilic, B. Yuksel, M. Doganay, F. Akinsu, O. Uzunlar, and L. Mollamahmutoglu

The effect of levonorgestrel-releasing intrauterine device on menorrhagia in

patients under anticoagulant medication for cardiac valve replacement

10th Congress of the European Society of Contraception The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care,2008 ; supplement volume 13;PP 119

B15. S. Kilic, N. Tasdemir, B. Yuksel, N. Lortlar, G. Budak, and S. Batioglu VEGF and inos expression in rat ovaries and uterine tubes after tubal ligation: A controlled immunohistochemical study

10th Congress of the European Society of Contraception The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care,2008 ;supplement volume 13; PP 244

B16. Sevtap Kilic, Nafiye Yılmaz, Gökcen Erdogan, Murat Aydın, Nicel Taşdemir,  Melike Doganay , Sertac Batioglu  

Effect Of Non-Oral Estrogen On Metabolıc Syndrome Rısk Markers In Early Surgıcal Menopausal Women 8th Eurepean Congress of Menapouse,16-19 Mayıs,2009

B17. Yuksel B, Kilic S, Lortlar N, S Sertyel Bio3, Bardakci Y, Batioglu S.Envıronmental Tobacco Smoke Exposure Promotes Caspase-Dependent And Independent Dna Fragmentatıon In Sertoli And Germ Cells Durıng Intrauterine  Period

(Oral prezentation)25th Annual Meeting of Eurepean Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE June 2009

B18. Sevtap Kilic, Nafiye Yılmaz, Gökcen Erdogan, Murat Aydın,Ismail Mert  , Erkan Saglam , Sertac Batioglu Asymmetrical Dimethylarginine, Inflammatory And Metabolic Parameters İn Obese Or Nonobese Women With Normoandrogenemic Polycystic Ovary Syndrome During Metformin And Oralcontraceptivies Treatments 25th Annual Meeting of Eurepean Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE June 2009

B19. Tasdemir N, Kilic S, Lortlar N, Yuksel B, Goker U, Ozaksit G.Longterm apoptotic effect of progesteron only contraceptives on endometrium and ovary rats

Abstract Category:Contraception /Family Planning  American Society for Reproductive Medicine 65th Annual meeting, Atlanta 2009

B20. Kilic S,Yuksel B,Lortlar N,Sertyel S,Batioglu S Intrauterine enviromental Tobocco smoke exposure promotes induced granulosa cell apoptosis Oral Prezervation /Abstract Category: Fertility preservation American Society for Reproductive Medicine 65th Annual meeting, Atlanta 21 october 2009 5:00 pm

B21. B.Yilmaz ,S.Kilic, O.Aksakal ,S.Kelekci, Y.Aksoy, N.Lordlar,N.Sur,T.Gungor Melatonin causes regresion of endometriotic implants in rats by improving angiogenesis , tissue levels of antioxidants and matrix mettaloproteinases 28th Annual Meeting of Eurepean Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE June 2012,İstanbul

B22 . Kilic S, Pinarli F , Ozogul C , Tasdemir N, Sarac GN,  Delibasi T

Protection From Cylophosfamid Induced Ovarian Damage With Bone Marrow Derived Mezenchymal Stem Cells .Oral Presentation  Fertility Preservation (FPSIG) American Society for Reproductive Medicine 64th annual meeting, 2012 Sandiego

B23. Seven A, Yüksel B, Kılıç S, Esen H, Keskin U, Ulubay M, Ozekinci M.Effect of injectable medroxyprogesterone acetate and etonogestrel implants on GABA-A and serotonin receptors in white and gray matter of the brain: experimental study in rats. Poster Presentation  Fertility Preservation (FPSIG) American Society for Reproductive Medicine 65th annual meeting, 2013 Boston

B24. Kilic S, Yuksel B, Pinarli F, Albayrak A, Boztok B, Delibasi T.Effect of stem cell application on Asherman syndrome, an experimental rat model. Oral Presentation  Fertility Preservation (FPSIG) American Society for Reproductive Medicine 65th annual meeting, 2013 Boston

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

A` dan Z`ye YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ

Bölüm 31- YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNDE LABRATUVAR METODLARI VE

TARTIŞMALI KONULAR

Editör

Prof .Dr. Nedim Çicek

Op.Dr. Leyla Mollamahmutoğlu

2009,      Palme Yayıncılık

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Cavidan Gulerman, Havva Çelikkanat, Perran Moroy, Sevtap Hamdemir, Levent Alaybeyoğlu, Melike Doğanay, Oya Gökmen, Menapozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisi Prevelansı Klinik Bilimler& Doktor, 2000;6(2) ,261-263

D2.Sevtap Kılıç, Görkem Tuncay, Sertaç Batıoğlu, Reproduktif fizyolojide integrinlerin rolü Türk Fertilite Dergisi 2004 ;12(1),18-28

D3.Sevtap Kılıç, Banu Yüksel, Ahmet Topalcan, Sertaç Batıoğlu, Doğum Sayısı ve emzirme süresinin perimenapozal kemik kütlesine etkisi Türk Fertilite Dergisi 2004;12(1),82-87

D4.Sevtap Kılıç,Alptekin Alagöz,Görkem Tuncay,Serap Akbay,Leyla Mollamahmutoğlu Leiomyomatosis Peritenoalis Diseminata Assocıated with Pregnancy:Case Report Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 2005;15(4),214-216

D5. Nurcihan K. Hasçelik, Sevtap Kılıç, Özlem Şengül, Utku Özcan, Sertaç Batıoğlu The Effect of Hormone Replacement Therapy (HRT) on Leptin Level and Bady Mass Index (BMI) in Postmenopausal Women Gynecology Obstetrics& Reproductive Medicine 2005 ;11(3),183-188

D6. Sevtap Hamdemir,Esra Tonguç,Turgut Var,Görkem Tuncay,Erdal Kaya,Leyla mollamahmutoğlu Extra Uterın Gebelık Yönetimini belirleyen faktörlerin Yönetilmesi, Jinekoloji –Obstetrik Neonatoloji Tıp Dergisi 2006; 3(11), 398-401

D7.Sevtap Kılıç, Serdar Özer, Esra Tonguç, Alev Özer,Esma Sarıkaya,Sertac Batıoğlu Vulvar Nekrotik ülsere lezyon  Tanısı ile konmuş Behçet hastalığı olgusu Jinekoloji –Obstetrik Neonatoloji Tıp Dergisi 2006; 3(12),443-444

D8.Murat Alan, Neşe Lortlar Uçankuş, Sevtap Kılıç, Suna Ömeroğlu,Nuri Danışman,Beril Yuksel Preeklamside PECAM- 1`in Rolü(Umbilikal Korda Vasculer Yapılarda immunokimyasal çalışma) Jinekoloji –Obstetrik Neonatoloji Tıp Dergisi 2007; 4(13), 478-483

D9. Sevtap Hamdemir,Şebnem Özyer,Perran Moroy,Leyla Mollamahmutoğlu Polikistik over ve metabolik sendrom Jinekoloji –Obstetrik Neonatoloji Tıp Dergisi 2007; 4(16), 614-616

D10.Ufuk Öztürk, Erkan Özdemir, Sevtap Kılıç, Can Uygun, Adnan Gücük, Abdürrahim İmamoğlu, Azospermik Hipogonodotropik hipogonadizmli hastaların Recombinant FSH tedavisi sonrası Intrasitoplasmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI) Sonuçlarının Değerlendirilmesi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak Derg 2007; 9 (2) ,10-13

D11. Özgür Eroğlu, Neşe Lortlar, Sevtap Kılıç, Tahir Hatipoğlu  Ultrasutructure of the Zona Fasciculata Layer of Suprarenal Gland During Pregnancy Obstetrics& Reproductive Medicine 2008 ;14(3),140-144

D12.Özlem Moraloğlu,Sevtap Kılıç,Gulnur Özakşit,Beril Yüksel,Ayça Işık,Leyla Mollamahmutoğlu Comparision of the Different Type and the Different Routes of Administration of Human Chorionic Gonodotrophin During Trigger of Ovulation in ICSI Cycles and the Relation with Body Mass Index Obstetrics& Reproductive Medicine 2008; 14(3),172-178

D13. Uzm.Dr. Banu Yüksel, Dr. Ömer lütfi Tapisiz, Uzm.Dr. Sedat Cömert,
Uzm.Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, Prof.Dr. Sertaç Batıoğlu, Uzm.Dr. Ümit Bilge İnfertil Hastalarda Periton Sıvısı Leptin Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması
Klinik Bilimler & Doktor , 2005 ; 11(3);310-316
D14. Sevtap Kılıç, Münibe Aydoğmuş,Nedim Çiçek,Kadın Üreme Sistemi Fizyoloji Ve Patofizyolojisinde Nitrik Oxitin Yeri; Kadın Doğum Dergisi 2008, 6(4),1509-1515

D15.  Melike Doğanay, Oktay Kaymak, Emre Okyay, Sevtap Kılıç, Leyla Mollamahmutoğlu  Risk Faktörü Olmayan Olgularda Cinsiyetin Sezaryen Hizina Ve Doğum Ağirliğina Etkisi Perinatoloji Dergisi ( Basımda) 2009

D16.Erkan Özdemir, Ufuk Öztürk, Sevtap Kılıç, Ahmet Yeşilyurt, Nedim Cicek, Abdürrahim İmamoğlu Klinefelter Sendromlu Hastalarımızın Tese Ve Icsı Sonuçları Van Tıp Dergisi , 2009

D17. Suphi Tunç, Sevtap Kılıç, İsmail Altan Tülü, Aysun Devran, Filiz Akın Su, Leyla Mollamahmutoğlu , 10-24 Yaş Arasındaki Adölesan Kızların Kişisel, Ruhsal, Sosyokültürel ve Politik Özelliklerinin İncelenmesi  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak Derg ,2009

D18.Reyyan Ozcan,Perran Moroy,Sevtap Hamdemir,Umit Bilge,Leyla Mollamahmutoglu,Postmenapozal OsteoporozdaIL-6 duzeyleri kemik dongu belirtecleri ile KMD iliskisinin degerlendirilmesi Jinekoloji –Obstetrik Neonatoloji Tıp Dergisi 2008; 3(17), 639-641

D19. Nicel Tasdemir,Beril Yuksel,Sevtap Kilic,Nese Lortlar,Gulnur Ozaksit,Etonorgestrel uygulanan ratlarin,Over Uterustaki Kaspaz 3 immunreaktivitelerinin ve apoptotik indexlerinin sure bagimli degerlendirilmesi Jinekoloji –Obstetrik Neonatoloji Tıp Dergisi 2008; 5(18), 683-690

D20.Beril Yuksel,Sevtap Kilic,Nicel Tasdemir,Sertac Batioglu Apoptozis ve Kaspaz sistemi

Jinekoloji –Obstetrik Neonatoloji Tıp Dergisi 2008; 5(18), 697-701

D21.Eda Gülmez Özkan,Başak Gümüş,Sevtap Kılıç,Nahide Altuğ
İntrakardiyak Rabdomyomların bir Olgu Sunumunda Değerlendirilmesi  Kadın Doğum Dergisi 2010, 9(1),2010 -12

D22. Ebru ZÜLFİKAROĞLU Sevtap KILIÇ, Süleyman ESERDAĞ, Sertaç BATIOĞLU Effects of Alendronate and Raloxifene On Bone Density and Bone  Turnover Markers in Postmenopausal Women Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine Accepted 2010 oct

D23. Beril YÜKSEL, Sevtap KILIÇ, Başak BOZTOK, Aynur ALBAYRAK Deneysel Asherman Sendromu, Rat Modeli An Experimental Asherman Syndrome, Rat Model  Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2014;24(4):195-7

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.C.Gülerman,H.Çelikkanat,P.Moröy,S.Hamdemir,L.Alaybeyoğlu,M.Doğanay,O.Gökmen Menapozal Hastalarda Hormon Replasman Tedavısı Prevelansı I.Türk Jinekoloji Derneği Kongresi,1996

Jinekoloji ve Obstetri`de Yeni Görüş ve Gelişmeler; Kongre Özel Sayısı Cilt 6 Sayı 1-2

E2.M.Ekin,T.Güngör,S.Hamdemir,H.Ağırlar,N.Birgili,T.Alaybeyoğlu,O.Gökmen Tek Doz Ornidazolün Bakteriyel Vaginosis tedavisindeki Yeri I.Türk Jinekoloji Derneği Kongresi,1996

Jinekoloji ve Obstetri`de Yeni Görüş ve Gelişmeler; Kongre Özel Sayısı Cilt 6 Sayı 1-2

E3.Kılıç S, Yüksel B, Erdinç S, Bayer D, Batıoğlu S. Integration of First Trimester Fetal Nuchal Translucency and Triple test mfm-pp Fetal Medicine Prenatal Diagnosis,2003

E4.S.Kılıç, G.Tuncay, S.Erdinç, D.Uygur, M.Ekin, S.Batıoğlu Medical and Surgical Management of Ectopic Pregnancies Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve çözümler Ortak Kongresi,2003

Kongre Özel Sayısı ARTEMİS; Vol 4(2),2003

E5. Sevtap Kılıç,Özkan Timurkan, Hüseyin Timurkan, Yardımcı üreme Tekniklerinde sperm Hazırlama solusyonları II.Ulusal Veteriner Biokimya ve Klinik Biokimya Kongresi, 2004

E6.Serdar Ünlü, Günnür Özakşit, Sevtap Hamdemir, Rana Karayalçın, Emin Üstünyurt, Leyla Mollamahmutoğlu IVF –ICSI programında Ultrasonoğrafik Endometrial eko paterni ile gebelik oranları arasındaki ilişki P 481st International Congress on Reproductive Medicine, 2004

E7. S.Omeroglu, T. Peker, S.Hamdemir, A.Nacar Normal ve preeklamtik gebeliklerde a. Ve v. Umbilicalisteki değişikliklerin kantitatif olarak karşılaştırılması PP 174  VII. Ulusal Hıstoloji Ve Embriyoloji Kongresi, 2004

E8.Hüseyin Timurkan, Sevtap Kılıç, Özkan Timurkan, Yardımcı üreme tekniklerinde implantasyonun biokimyası, II.Ulusal Veteriner Biokimya ve Klinik Biokimya Kongresi, 2004

E9. Sevtap Kılıç, Hüseyin Timurkan, Yardımcı üreme tekniklerinde preparasyon mediumu II.Ulusal Veteriner Biokimya ve Klinik Biokimya Kongresi, 2004

E10. Sevtap Kılıç, Mehmet Aral Atalay, Banu Yüksel, Aylin Özgün, Evin Nil Uğurlu, Abdullah Karaer, Postmenapozal hastalarda düşük doz konjuge estrojenlerin tek başına veya Medroksiprogesteron Asetat (MPA) ile kullanımının Kemik Mineral Yoğunluğu zerine etkileri PP 29 Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 2006

E11. Y.Bardakci, C.Ozoğul, S.Cilaker, S.Kılıç, D.Erdoğan, İ.Yetkin, E.Özer Hasimato troiditli gebe plesentalarında apoptosis  VIII. Ulusal Hıstoloji Ve Embriyoloji Kongresi, 2006

E12. Mehmet Aral Atalay, Sevtap Kılıç, Sertac Batıoğlu, Evin Nil Uğurlu, Leyla Mollamahmutoğlu, Erken Tanı Konulan Rudimenter Horn Gebeliğinin Lokal Medikal Tedavisi PP 013, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi (TJOD), 2006

Uzmanlık sonrası Egitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi Kongre Özel sayısı,Cilt 3,2006

E13.Bardakci Y, Ozoğul C, Erdoğan D, Kilic S, Yetkin İ., Immunohistochemical study in placentae of healthly and Hashimoto thyroiditis pregnants. IX National Histology and Embryology Congress with International Contribition, 2006

Cell & Tissue Biology Reasach Turkish Histology and Embryology Association Volume: 1; 2008 supplement

E14.(Sözlü Sunu ) Erkan Özdemir, Ufuk Öztürk,Sevtap Kılıç,Ahmet Yeşilyurt,Melike Doğanay,Abdürrahim İmamoğlu,Muammer Doğan Klınefelterlı Hastalarımızın Tese ve ICSI sonuçları 2.Güncel üreme endokrinoljisi,Yardımcı teknikleri Kongresi ve 1.üreme tıbbı Derneği Kongresi,SO 3,2008

E15.Ufuk Öztürk,Erkan Özdemir,Adnan Gücük,Sevtap Kılıç,Abdurrahim İmamoğlu,Muammer Doğan Azospermik hipogonodotropik hipogonadizmli hastaların Rekombinant FSH,TESE ve ICSI ile Tedavisi2.Güncel üreme endokrinoljisi,Yardımcı teknikleri Kongresi ve 1.üreme tıbbı Derneği Kongresi,PP 04,2008

E16. (Sözlü Sunu 005)Neşe Lortlar, Sevtap Kılıç, Tuncay Peker, Suna Ömeroğlu, Deniz Erbaş, H.Hamdi Çelik, Ayhan Korkmaz, İlhan Tatar, Yalnızca Progesteron içeren kontraseptiflerin Rat uterus ve overindeki uzun süreli etkilerinin değerlendirilmesi. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planması Kongresi, 2009

E17. Ebru Zulfikaroglu, Sevtap Kılıç,Mine İslimiye,Sema Zengeroğlu,Sertac Batıoğlu Deneysel Endometriozis Modelinde Etanerceptin Etkinligi Turk Jınekoloji Obstetrik Derneği Dergisi, 2010 Kongre Özel Sayısı

E18. Ahmet Eser ,Ebru Zülfikaroğlu, Süleyman Eserdağ, Sevtap Kılıç,Nuri Danışman Preeklamside Orta Serebral /Uterin Arterin Pulsatilite İndexinin prediktif Değeri Turk Jınekoloji Obstetrik Derneği Dergisi, 2010 Kongre Özel Sayısı

E19.Ebru Zülfikaroğlu, Ferruh İşman Ahmet Payaslı ,Sevtap Kılıç,Süleyman Eserdağ,Nuri Danışman Preklamtik ve Normal Gebelerde Plasma Visfatin Düzeyleri Turk Jınekoloji Obstetrik Derneği Dergisi, 2010 Kongre Özel Sayısı

E20. Ebru Zülfikaroğlu, Sevtap Kılıç, Süleyman Eserdağ,Leyla Mollamahmutoğlu Postmenapozal Osteoporozlu Kadınlarda Alendronate ve Raloxifen Tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması Turk Jınekoloji Obstetrik Derneği Dergisi, 2010 Kongre Özel Sayısı

E21. Mustafa Kurt,Ebru Zülfikaroğlu, Sevtap Kılıç, Süleyman Eserdağ,Nese Lortlar,Suna Ömeroğlu, Utku Özcan  Gestasyonel Diabetes mellituslu ve normal gebelerin plesental ve umbilikal damar dokusunda interselluler adhezyon molekül-1 expresyonu Turk Jınekoloji Obstetrik Derneği Dergisi, 2010 Kongre Özel Sayısı

E22. (Sözlü Sunu 009) Özlem Moraloğlu,Hatice Işık, Sevtap Kılıç,Uğurkan Erkayıran,Muzaffer Çaydere,Hüseyin Üstün,Sertaç Batıoğlu Bevacizumab “ın rat uterın adhezyon modelınde postoperatif adezyon oluşumunu engellemedeki rolü ve bu etkinin vasculer endothelial büyüme faktörü ve Ki-67 expresyonu ile ilişkilendirilmesi 10 .Ulusal Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi ,2011

E22. (Sözlü Sunu 10) Hatice Işık, Özlem Moraloğlu,Ali Seven, Sevtap Kılıç,Uğurkan Erkayıran,Muzaffer Çaydere,Sertaç Batıoğlu Bevacizumab “ın rat modelınde endometiozis odaklarının proflaksi ve tedavisinde başarılı etkisi 10 .Ulusal Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi ,2011

E23 Sevtap Kilic, Nafiye Yilmaz, Basak Gümüs, Ozlem Gun ,Berna Seckin,Esma Sarikaya, Sertac Batioglu Administration of HcG after intrauterine insemination is effective on cyle pregnancy rate in unexplain infertility 3.üreme tıbbı Derneği Kongresi, 2011