Kordon Kanı

Kordon kanı bankası türleri

Aile içi (otolog) bankacılık
Otolog bankacılık uzun yıllar kordon kanının sadece ait olduğu bebek için saklandığı bankacılık modeli olarak yanlış algılanmıştır. Oysa, bu bankacılık modeli kordon kanlarının aile içindeki hasta ya da hastalık riski taşıyan diğer bireyler için de saklandığı, hem sahibine, hem de aile içindeki diğer bireylerin kullanımına açık bir bankacılık modelidir. Çok çocuklu aileler ve ulusal doku bilgi veya kordon kanı bankasını kuramamış ülkeler için aslında en güvenli seçenektir.

Allojenik-halka açık bankacılık
Bireyin bir daha hiçbir hak talep etmemek üzere kordon ve/veya kordon kanını ihtiyacı olanlar için bağışlamasıdır. Bu tip bankacılık devlet, vakıflar veya büyük kurum ya da kuruluşlar tarafından organize edilir ve ulusal/uluslararası kullanıma açıktır.

Kordon kanı saklama işlemi

Laboratuvar ortamında kök hücrelerin, alınan kan içerisinden ayıklanıp sayılmasından sonra doku tiplemesi yapılır. Alınan materyalin sağlıklı olup olmadığı, mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olup olmadığına bakılır. Yeterli sayıda ve kalitede kök hücre elde edilmiş ise bu hücreler saklanır. Çünkü bazı durumlarda yetersiz hücre sayısı, mikrobiyolojik bulaşma (kontaminasyon) veya pıhtılaşma gibi birçok sebepten dolayı kök hücrelerin saklanmasına gerek kalmaz. Bütün bunlardan aile haberdar edilir. Saklanmaya değer bulunduysa ve aile de onay verdiyse kök hücreler saklanır. Burada üzerinde durulması gereken bir başka konu da onay formlarında kök hücrelerin ihtiyacı olan herhangi bir kişinin kullanımına açık olduğunun belirtilmesi. Yani aile bunu kabul ederse, kordon kanı 5-10 yıl saklanabilir.